INCASSO

Elke ondernemer op Curaçao komt het tegen, een debiteur die niet wil betalen. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten kan u hierbij helpen, vaak heeft het dreigen met een advocaat of een eerste aanmaning, een brief van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten, meer effect dan de vele e-mails en telefoontjes die u moet plegen om uw zuurverdiende geld te kunnen incasseren. Voor incassozaken heeft Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten speciale gunstige voorwaarden op basis van het “no cure no pay” principe. Ook op dit gebied gaan we slagvaardig en betrouwbaar te werk.

Werkwijze

Eerst zullen wij in overleg met u een eerste sommatiebrief met ingebrekestelling opstellen en er wordt zo mogelijk informatie ingewonnen bij diverse instanties omtrent de gegoedheid van de debiteur. Na uw goedkeuring zal de sommatiebrief brief worden bezorgd bij de desbetreffende debiteur. Wij zullen vervolgens trachten met de desbetreffende debiteur een voor u zo gunstig mogelijke betalingsregeling te treffen.

 

Indien de debiteur na aanschrijving niet voldoet en u schriftelijk te kennen geeft dat er een gerechtelijke procedure moet worden gestart zal daar gevolg aan worden gegeven, tenzij zulks niet opportuun wordt geacht.

 

Voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak werken wij samen met gerenommeerde deurwaarderskantoren op zowel Curacao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten als in Nederland. Wij zullen ook periodiek rekening en verantwoording aan u afleggen waarbij tot afdracht van het u toekomende zal worden overgaan.