VASTGOED- EN HUURRECHT

De aankoop of bouw van een woning verloopt soms problematisch. Hebt u te maken met gebreken of contract breuk? Zijn de bepalingen in het huurcontract wel correct en niet te eenzijdig? Problemen rond de aan- en verkoop van woningen?

Van Arkel & Luttikhuizen advocaten beschikt over veel specialistische kennis en proceservaring op het gebied van het vastgoed en staat u graag met raad en daad terzijde. Wij adviseren en procederen onder meer op de volgende terreinen:

 

  • koop- en verkoopcontracten;
  • projectontwikkeling;
  • erfpacht;
  • huurcontracten;
  • huurprijsprocedures;
  • ontruimingsprocedures;
  • gebreken bij onroerend goed;
  • aanneming van werk;
  • burenrecht.

ONZE EXPERT

Contractenrecht

Bij verbintenissenrecht denkt men in eerste instantie aan de verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. Niet alleen bij overeenkomsten ...

Personen- en familierecht

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft een nationale en internationale familie-rechtpraktijk, waarbij cliënten worden bijgestaan zowel uit Curaçao als ...

Vreemdelingenrecht

Ondernemingsrecht

Het belang van tijdige advisering en beoordeling van juridische vraagstukken betreffende ondernemingen wordt steeds groter. Voorkomen is beter dan ...

Faillissementsrecht

De advocaten van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten waren en zijn als curator en bewindvoerder bij een groot aantal complexe faillissementen en ...

Civiele procespraktijk

De advocaten van van Arkel & Luttikhuizen Advocaten staan u bij geschillen met raad en daad terzijde. Binnen onze algemene civiele procespraktijk ...

Merkenrecht

Het merkenrecht is een onderdeel van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht. Het doel van het merkenrecht is ...

Arbeidsrecht

Het arbeids- en ambtenarenrecht is omvangrijk en gecompliceerd, dus als werkgever, werknemer of ambtenaar kunt u eenvoudigweg niet ...