ONDERNEMING

Het belang van tijdige advisering en beoordeling van juridische vraagstukken betreffende ondernemingen wordt steeds groter. Voorkomen is beter dan genezen, een motto dat in het ondernemingsrecht zijn waarde reeds vele malen heeft bewezen. Tijdige advisering op het gebied van het arbeidsrecht, personele kwesties, het contractenrecht, opstellen of beoordelen van overeenkomsten, maar ook beoordelen van aansprakelijkheden, van de onderneming, de ondernemer dan wel de bestuurder of de wederpartij van de ondernemer kan kostbare procedures of schades voorkomen.

 

Als ondernemer heeft u voorts behoefte aan scherpe analyses, concrete adviezen en als het nodig is procedurele ondersteuning. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft een nationale en internationale ondernemingsrechtpraktijk. Ons kantoor adviseert en ondersteunt u onder meer bij:

 

  • aandelen transacties;
  • fusies en overnames;
  • het oprichten en/of liquideren van vennootschappen;
  • splitsing en verzelfstandiging;
  • reorganisaties;
  • doorstart;
  • financiële herstructurering
  • management buy out / in;
  • franchising;
  • distributie.

ONZE EXPERTS

Contractenrecht

Bij verbintenissenrecht denkt men in eerste instantie aan de verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. Niet alleen bij overeenkomsten ...

Personen- en familierecht

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft een nationale en internationale familie-rechtpraktijk, waarbij cliënten worden bijgestaan zowel uit Curaçao als ...

Vreemdelingenrecht

Faillissementsrecht

De advocaten van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten waren en zijn als curator en bewindvoerder bij een groot aantal complexe faillissementen en ...

Civiele procespraktijk

De advocaten van van Arkel & Luttikhuizen Advocaten staan u bij geschillen met raad en daad terzijde. Binnen onze algemene civiele procespraktijk ...

Arbeidsrecht

Het arbeids- en ambtenarenrecht is omvangrijk en gecompliceerd, dus als werkgever, werknemer of ambtenaar kunt u eenvoudigweg niet ...

Merkenrecht

Het merkenrecht is een onderdeel van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht. Het doel van het merkenrecht is ...

Vastgoed- en huurrecht

De aankoop of bouw van een woning verloopt soms problematisch. Hebt u te maken met gebreken of contract breuk? Zijn de bepalingen in ...