MERKENRECHT

Het merkenrecht is een onderdeel van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht. Het doel van het merkenrecht is merkbescherming.

 

Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of dienstverlening onderscheidt van andere producten. Dit kan een woordteken zijn maar ook beeldtekens kunnen worden geregistreerd. Indien u uw merk wenst te registreren, kan dit op verschillende manieren.

 

Een merk is pas beschermd als dit als zodanig is gedeponeerd. Na registratie kan niemand anders het merk zonder toestemming van de houder gebruiken. Gebeurt dit toch, dan is dit onrechtmatig, en kan de merkhouder tegen de inbreuk optreden.

 

Van Arkel & Luttikhuizen kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent merkenrecht, zoals het deponeren van een merk, bij inbreuk op een merkrecht, het opstellen van een akte van overdracht van een merk of geschillen omtrent inbreuk.

ONZE EXPERTS

Contractenrecht

Bij verbintenissenrecht denkt men in eerste instantie aan de verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. Niet alleen bij overeenkomsten ...

Personen- en familierecht

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft een nationale en internationale familie-rechtpraktijk, waarbij cliënten worden bijgestaan zowel uit Curaçao als ...

Vreemdelingenrecht

Ondernemingsrecht

Het belang van tijdige advisering en beoordeling van juridische vraagstukken betreffende ondernemingen wordt steeds groter. Voorkomen is beter dan ...

Faillissementsrecht

De advocaten van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten waren en zijn als curator en bewindvoerder bij een groot aantal complexe faillissementen en ...

Arbeidsrecht

Het arbeids- en ambtenarenrecht is omvangrijk en gecompliceerd, dus als werkgever, werknemer of ambtenaar kunt u eenvoudigweg niet ...

Civiele procespraktijk

De advocaten van van Arkel & Luttikhuizen Advocaten staan u bij geschillen met raad en daad terzijde. Binnen onze algemene civiele procespraktijk ...

Vastgoed- en huurrecht

De aankoop of bouw van een woning verloopt soms problematisch. Hebt u te maken met gebreken of contract breuk? Zijn de bepalingen in ...