CONTRACTENRECHT

Bij verbintenissenrecht denkt men in eerste instantie aan de verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. Niet alleen bij overeenkomsten, maar ook in geval van verbintenissen voortvloeiend uit de wet of uit een natuurlijke verbintenis, zijn onze advocaten in staat om u bij te staan.

 

Misschien vraagt u uzelf af wat u onder verbintenissen voortvloeiend uit de wet moet verstaan. De meest voorkomende verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad. Maar ook zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en onrechtvaardige verrijking leveren verbintenissen uit de wet op.

 

Een natuurlijke verbintenis is tenslotte een verbintenis die in rechte niet afdwingbaar is, maar waar bij nakoming wel dezelfde rechtsgevolgen aan verbonden zijn als een “gewone” rechtens afdwingbare verbintenis. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een betaling op een verjaarde vordering. Degene die de vordering op u heeft kan het geld niet meer in rechte van u vorderen, want de vordering is verjaard. Omgekeerd kunt u als u het geld toch betaalt, het vervolgens niet meer als onverschuldigd betaald terugvorderen.

 

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten adviseert en ondersteunt u ook bij het opstellen en onderhandelen van contracten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 

  • leveringscontracten;
  • commerciële contracten;
  • franchise contracten;
  • distributiecontracten;
  • samenwerkingsovereenkomsten

algemene voorwaarden

ONZE EXPERTS

Vastgoed- en huurrecht

De aankoop of bouw van een woning verloopt soms problematisch. Hebt u te maken met gebreken of contract breuk? Zijn de bepalingen in ...

Ondernemingsrecht

Het belang van tijdige advisering en beoordeling van juridische vraagstukken betreffende ondernemingen wordt steeds groter. Voorkomen is beter dan ...

Vreemdelingenrecht

Faillissementsrecht

De advocaten van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten waren en zijn als curator en bewindvoerder bij een groot aantal complexe faillissementen en ...

Civiele procespraktijk

De advocaten van van Arkel & Luttikhuizen Advocaten staan u bij geschillen met raad en daad terzijde. Binnen onze algemene civiele procespraktijk ...

Arbeidsrecht

Het arbeids- en ambtenarenrecht is omvangrijk en gecompliceerd, dus als werkgever, werknemer of ambtenaar kunt u eenvoudigweg niet ...

Merkenrecht

Het merkenrecht is een onderdeel van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht. Het doel van het merkenrecht is ...

Personen- en familierecht

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft een nationale en internationale familie-rechtpraktijk, waarbij cliënten worden bijgestaan zowel uit Curaçao als ...